Szakembereink

Belina Katalin

konduktor-tanító, rehabilitációs szakember, az alapítvány vezetője

 • Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (2000)
 • Alapozó Terápia továbbképző tanfolyam (2007)
 • TSMT (2008, 2016)
 • Európa Akadémia, kineziológia (2010)
 • Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum (2012)
 • DSZIT (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia) (2015)
Az alapítványt 2007-ben hoztam létre abból a célból, hogy Dél-Pesten is legyen egy fejlesztő központ. Hiszen mindaddig bármiféle mozgásfejlesztésért Budára a Pető Intézetbe vagy más korai fejlesztő központba kellett innen a környékről vinni a gyerekeket.

Szakmai tapasztalatom széleskörű, 1996 óta foglalkozom mozgássérült, tanulásban akadályozott, autista, megkésett beszéd- és mozgásfejlődésű gyerekekkel. Tapasztalataimat Magyarországon és külföldön szereztem.

Magyarországon a Pető Intézetben, valamint normál és speciális általános iskolákban, és egy autista gyerekeket fejlesztő alapítványnál dolgoztam konduktorként, mozgásterapeutaként.

Külföldön Európa-szerte konduktív pedagógiai foglalkozásokat tartottam, és a szülőket tanítottam arra, hogy hogyan tudnak a gyerekeikkel a leghatékonyabban foglalkozni. Mexikóban egy rehabilitációs központ konduktív pedagógiai részlegének vezetőjeként az ott folyó szakmai munkáért voltam felelős. Kanadában, Edmontonban a konduktív pedagógia bemutatása, meghonosítása volt a feladatom.

Jelenleg is egy nemzetközi csoport (No Ordinary Journey Foundation) tagja vagyok, amelyben konduktorként és rehabilitációs szakemberként veszek részt. A karitatív egyesület célja a világ elmaradt térségeiben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek segítése, szüleik és szakembereik képzése és támogatása.

Drahos Andrea

Gyógypedagógus – szomatopedagógia és szurdopedagógia szakirány

 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kar
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karon tanultam mozgássérültek pedagógiája és hallássérültek pedagógiája szakon. A képzés ideje alatt mindkét szakirányt közel éreztem magamhoz, bár a legfontosabb nekem mindig az volt, hogy gyerekekkel foglalkozhatok, amire már szinte gyermekkorom óta vágytam. Az, hogy mindezt úgy tehetem, hogy valamilyen módon szebbé, könnyebbé tehetem a jövőjüket, már csak a ráadás.

Az összefüggő terepgyakorlatom alatt volt szerencsém foglalkozni különböző mozgássérüléssel élő gyermekkel óvodás kortól egészen az érettségiző fiatalokig, valamint a másik szakirányom keretein belül nagyothalló és siket gyermekek minden korosztályával. Rengeteget tanultam tőlük az életről.
A Nyúlcipőben a hangsúly az élményközpontú, játékos fejlesztésen van, ahol a szülők öröme a gyerkőcök fejlődése láttán és a gyerekektől kapott szeretet az, amit nem cserélnék el semmire.

 

Csulák Judit

gyógytornász

 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Csulák Juditnak hívnak és gyógytornászként érkeztem a Nyúlcipőbe. Diplomámat a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán szereztem. Azért választottam ezt a hivatást, mert egész életemben foglalkoztatott az emberi test működése, és mindig is szerettem volna hozzájárulni az emberek egészségügyi állapotának javításához. Szakmai és önkéntes gyakorlataim során Budapest kórházait bejárva rengeteg tapasztalatot szereztem.

Mindig is nagyon szerettem a gyermekeket, ezért még az egyetemi éveim előtt egyértelművé vált számomra, hogy munkám során gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Szakmai és önkéntes gyakorlataim alatt rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, ami szintén nagyban hozzájárult ehhez a döntésemhez. Gyermekgyógyászati tapasztalataimat a következő intézményekben szereztem: Budai Gyermekkórház, Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gézengúz Alapítvány, Heim Pál Gyermekkórház, Szent Margit Kórház Fejlődésneurológiai Osztály.

Jelenlegi munkám során legfontosabb szempont a jókedv és a vidámság. Foglalkozásaimon – az idegrendszer fejlesztése mellett – nagy hangsúlyt fektetek a gyógytorna elemeinek beépítésére is, mint például a helyes testtartás megéreztetésére, az izomerő növelésére, az egyensúly és koordináció javítására, és végül, de nem utolsósorban a gyermekek állóképességének növelésére.

Szeretném, ha a gyermekek játékos módon fognák fel a fejlesztéseket, amelyeket dalokkal és mondókákkal próbálok színesebbé és érdekesebbé tenni a számukra. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek szeressék azt, amit csinálnak és örömmel járjanak a foglalkozásaimra.

 

Gulyás Klára

logopédus (Nyúlcipő I. - 18. kerület)

 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Oligofrénpedagógia- logopédia szakos tanár
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
  Közoktatási vezető, szakvizsga
További tanfolyamok, képzések: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia | Afáziás munkacsoportok szakmai támogatása | Afáziás betegek rehabilitációja | Együttnevelés elmélete és gyakorlata | Okoskocka eszközcsalád fejlesztőpedagógiai alkalmazása | Habilitációs/Rehabilitációs tevékenység alkalmazása az SNI tanuló integrált oktatásában.

Külső munkatársként tartok logopédiai foglalkozásokat a Nyúlcipőben. Szakmai tapasztalatom széleskörű, 33 éve dolgozom logopédusként. Megkésett beszédfejlődésű és artikulációs zavarral küzdő gyermekek terápiájával foglalkozom a leggyakrabban. A beszédzavarokon túl beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztését, és diszlexia reedukációs terápiát is tanítok.